13
13
Tôi sử dụng Quizizz để củng cố và kiểm tra sự hiểu biết sau khi chúng ta đã học khá kỹ một khái niệm. Tôi sử dụng nó trong các trạm.
1
Tôi sử dụng nó để dạy kèm.
14
Tôi cũng sử dụng nó để ôn tập và chuẩn bị cho học sinh của mình làm bài kiểm tra tiêu chuẩn và tiểu bang. Họ yêu thích nó mọi lúc.”
13
Tôi sử dụng Quizizz để củng cố và kiểm tra sự hiểu biết sau khi chúng ta đã học khá kỹ một khái niệm. Tôi sử dụng nó trong các trạm.
1
Tôi sử dụng nó để dạy kèm.
14
Tôi cũng sử dụng nó để ôn tập và chuẩn bị cho học sinh của mình làm bài kiểm tra tiêu chuẩn và tiểu bang. Họ yêu thích nó mọi lúc.”
13
Tôi sử dụng Quizizz để củng cố và kiểm tra sự hiểu biết sau khi chúng ta đã học khá kỹ một khái niệm. Tôi sử dụng nó trong các trạm.
1
Tôi sử dụng nó để dạy kèm.
14
Tôi cũng sử dụng nó để ôn tập và chuẩn bị cho học sinh của mình làm bài kiểm tra tiêu chuẩn và tiểu bang. Họ yêu thích nó mọi lúc.”
Sở thích:Giải thích đề chi tiết Không chỉ biết được điểm của mình sau mỗi bài test, chúng tôi còn giải thích cách chọn đáp án đúng để bạn có thể nắm được cách ra đề
Không chỉ bbài test, chúng tôi còn giải thích cách chọn đáp án đúng
Không chỉ bbài test, chúng tôi còn giải thích cách chọn đáp án đúng
Không chỉ bbài test, chúng tôi còn giải thích cách chọn đáp án đúng
Không chỉ bbài test, chúng tôi còn giải thích cách chọn đáp án đúng
Không chỉ bbài test, chúng tôi còn giải thích cách chọn đáp án đúng
Không chỉ bbài test, chúng tôi còn giải thích cách chọn đáp án đúng
Không chỉ bbài test, chúng tôi còn giải thích cách chọn đáp án đúng
Không chỉ bbài test, chúng tôi còn giải thích cách chọn đáp án đúng
1
2
3
4
-
6
7
8
9
10
1
2
3
4
-
6
7
8
9
10
1
2
3
4
-
16:30
-
x
Kết quả bài làm
Điểm Đúng Sai
9.25 12 1
Câu Đúng Sai Chưa làm
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -